FrançaisNederlands

Op een dag heeft hij “ja” gezegd. De roepstem weerklonk in het diepste van zijn ziel. Misschien heeft hij eerst geaarzeld. Maar toen nam hij een besluit, “bij de gratie Gods”, en sloeg de hand aan de ploeg. Hij wil heel zijn leven geven. Niet voor 5 of 10 jaar, maar voor altijd. Niet voor zichzelf, maar voor de anderen. Als hij het nog niet is, zal hij het worden: “priester voor eeuwig”.

Toen vroeg zijn bisschop hem verder te studeren. Niet eender waar, maar in het centrum van het christendom! Het bisdom zal daarvoor offers moeten brengen. Hij heeft jou en mij nodig. Hoe gaan we hem helpen?

Wanneer we in de kerk de Mis bijwonen, zullen we onze hogepriester Christus bidden voor al degenen die Hij tot het priesterschap roept. Wanneer u een priester aan het altaar ziet, denk dan aan al degenen die zich op het priesterschap voorbereiden.

Jean Gottigny, pr

Wij willen niet dat iemand zijn priesterroeping niet kan volgen bij gebrek aan middelen.

De Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis, die internationaal bekend staat voor de kwaliteit van haar onderricht en voor haar trouw aan het kerkelijk leergezag, verwelkomt elk jaar priesters en seminaristen uit 300 bisdommen van overal ter wereld. Eens ze hun opleiding hebben voltooid, keren de meesten terug naar hun land van herkomst, om daar hun priesterambt uit te oefenen. Zonder externe financiering, kunnen vooral arme bisdommen hun priesters en seminaristen niet naar Rome sturen want het leven is daar duur.

De gemiddelde kostprijs van een studiejaar te Rome bedraagt 14.000 euro: een onoverkomelijk bedrag voor elke seminarist en priester.

Een door onze vereniging toegekende beurs bedraagt 11.500 euro; de priester of de seminarist (of zijn bisdom) past de rest bij. De kandidaten (maximum 2 per bisdom) worden aanbevolen door hun Bisschop en hebben een persoonlijk motivatiegesprek.

Legende

Overnachting en voedsel: 9.000€

Boeken en medische verzekering: 1.400€

Andere: 1.000€

Inschrijvingkosten: 2.600€

De beurs kan worden vernieuwd, op voorwaarde dat er in de eerste cyclus een gemiddelde werd behaald dat goed genoeg is voor een licentie of doctoraatsbeurs. De beursstudenten verbinden zich ertoe te bidden voor hun weldoeners, alsook hun resultaten en nieuws mee te delen aan de weldoenersvereniging die hen steunt.

Om een gift te doen kunt u de hieronder vermelde bankgegevens gebruiken of de voorgestelde online betalingsmiddel: Paypal

Vereniging DPTN Belgium

Slotlaan 90/11 | B-1200 Brussel

IBAN BE06 7360 3271 3922 – BIC KREDBEBB

Stap 1 | Geef het bedrag van uw gift aan

Stap 2 | Geef de frequentie op

Stap 3 | Ik bevestig mijn gift

U dient het bedrag van uw gift aan te geven.
Uw gift moet minstens 5 EUR bedragen!Dank u.
Verbinding met Paypal, gelieve even te wachten...

Om deze verrichting te beveiligen, wordt u nu verbonden met onze partner Paypal (er zal een nieuw venster opengaan). Paypal is een betaaloplossing voor het internet; ze is veilig en wordt door veel liefdadigheidsverenigingen gebruikt.