FrançaisNederlands

Wie zijn wij?

Onze wereld heeft behoefte aan authentieke getuigen van hoop: priesters die houden van Christus en die trouw zijn aan de Kerk. Hij heeft ook nood aan christenen die deze roepingen steunen en aanmoedigen.

Priesters voor alle Landen (DPTN)-Belgium is een vereniging die de Kerk wil steunen bij het opleiden van priesters. Ze werd in 2009 opgericht door katholieken die willen bijdragen aan de duurzame vernieuwing van priesterroepingen en aan de opleiding van priesters.

Met haar netwerk van weldoeners verleent onze vereniging studiebeurzen aan leden van de diocesane clerus die hun studies voorzetten aan de Universiteit van het Heilig Kruis te Rome. De oorsprong van die hogere onderwijsinstelling gaat terug tot 1984. In 1998 werd ze door de Heilige Stoel opgericht als Pauselijke Universiteit en toevertrouwd aan de prelatuur van het Opus Dei. Het Heilig Kruis staat open voor seminaristen, priesters, religieuzen en leken.

Dankzij de vrijgevigheid van onze weldoeners hebben verscheidene door hun bisschop aanbevolen priesters en seminaristen uit bisdommen met weinig financiële middelen al kunnen profiteren van die opleiding in de geest van het kerkelijke leergezag.

DPTN-Belgium wordt op geen enkele manier gesubsidieerd. De studiebeurzen worden uitsluitend gefinancierd door privegiften. De VZW DPTN-Belgium is gevolmachtigd om giften en legaten te ontvangen.

Het team van DPTN-Belgium vzw v

  • Eric de Biolley, Voorzitter
  • Albert-Pierre Van Gulck, Schatbewaarder
  • Pierre-Michel de Vuyst, Bestuurder
  • E. H. Jean Gottigny, Effectieve lid; Redactieadviseur
  • Rodolphe de Looz-Corswarem, Effectieve lid
  • Raymond Lavin, Effectieve lid
  • Marc Moreau, Effectieve lid
  • Jacques Pringalle, Administratieve adviseur
  • Marleen Hoegaerts, Effectieve lid

Onze beweegredenen

De beweegreden van Pierre-Michel de Vuyst

Pierre-Michel de Vuyst

Vanaf het begin heb ik de actie van DPTN enthousiast gesteund, want de Kerk heeft priesters en vooral bekwame priesters heel hard nodig.

In de Eeuwige Stad krijgen seminaristen en priesters aan de Universiteit van het Heilig Kruis een volledige opleiding die tegemoetkomt aan de behoeften van onze tijd. Dat heb ik zelf kunnen vaststellen. Zo worden ze uitgerust om hun priesterlijke taak te vervullen op de plaats waar hun bisschop hen naartoe zal sturen.

Door hun gebed, door het opdragen van de heilige Mis en het toedienen van de Sacramenten, alsmede door hun werk onder de mensen, helpen ze ons om onze roeping te beleven en om van ons geloof te getuigen in ons gezin en op ons werk.

Vergeten we God niet te danken voor de vele heilige priesters die Hij ons schenkt.

De beweegreden van Jacques Pringalle

Motivation de Jacques Pringalle

Voor « DPTN Belgium » sta ik in voor het opvolgen van de stortingen van de weldoeners voor de jonge seminaristen die te Rome studeren. Ik doe het heel graag, want dat project is van levensbelang voor de hedendaagse Kerk en voor haar evangelisatieopdracht. Ik doe het zo mogelijk nog liever omdat het een duidelijk gebaar van solidariteit ten aanzien van landen die veel minder materiële hulpmiddelen hebben dan wij, maar waar dat tekort ruimschoots wordt goedgemaakt door de vele roepingen.

De grote NGO’s voor medische hulpverlening hebben veel succes. Waarom zou dat ook niet kunnen voor een organisatie zoals deze, die de ziel wil genezen? En wat kan men méér verlangen, dan werken onder bescherming van Johannes-Paulus II de Grote!