2018-2022

Mauricio SILVA de ANDRADE 


is een Braziliaanse seminarist, zeer dankbaar voor de donateurs van DPTN-België die zijn studiebeurs voor theologie in Rome steunen om hem te helpen de Kerk in zijn thuisbisdom beter te dienen.


Beste weldoeners,


Laat me u mijzelf voorstellen. Ik ben Braziliaan en vijfdejaars seminarist van het Aartsbisdom Campo-Grande-MS.


Vòòr dat ik in 2018 het seminarie ging, studeerde ik van 2015 tot 2017 aan twee academische faculteiten recht en besdrijfsbeheer. Tijdens die periode trachte ik te begrijpen wat God van mij verlangde. Ik voelde een zekere innerlijke verwarring. Beetje bij beetije heb ik, met de hulp van de Voorzienigheid, begrepen dat niets mij zoveel voldoening zou schenken als de Kerk te dienen. 


Ik behoor tot een familie die zich tegenwoordig christelijk noemt, maar dan overwegend protestants. Hoewel ik gedoopt werd toen ik klein was, ontving ik thuis geen katholieke opvoeding. 


Pas als tiener begon ik belangstelling te krijgen voor godsdienstige onderwerpen en naar God toe te groeien tijdens

een geleidelijk bekeringsproces dat duidelijker moest worden.


Mijn hartelijke dank gaat uit naar al wie het mij mogelijk maakte om die ervaring voort te zetten in Rome. Leven en studeren te Rome, in de buurt van de Paus, is als een droom.


Ik volg het 1ste jaar BAC Theologie. Het is een eer dat ik, om God en Zijn kerk beter te dienen en lief te hebben, mag studeren bij uitstekende professoren in zo'n motiverende omgeving.


Ik heb geen woorden genoeg om uook te danken voor uw grote vrijgevigheid.

Ik bid voor u en weet het, ik zal met u verenigd tijdens elke eucharistie,Rome, 28 maart 2022,

Mauricio Silva de Andrade