DPTN-Belgium gebedshoek

Laten wij samen bidden voor de roepingen

Alleen op uw kamer of in de bus, met uw gebedsgroep voor het Heilig Sacrament of in uw huiskamer, bid met de universele Kerk om roepingen, veel roepingen, veel heilige roepingen!

Laat de seminaristen bidden voor uw voorbeden

De seminaristen van de Universiteit van het Heilig Kruis die verblijven op Sedes Sapientae aanbidden Jezus, tweemaal daags aanwezig in het Heilig Sacrament.


In alle vertrouwelijkheid zullen de seminaristen die u steunt voor u en uw intenties bidden.


"Vraag en gij zult ontvangen" (Mt 7:7)

Vastentijd bezinningen met DPTN-Belgium

Mediteer met ons elke zondag in de vastentijd, van Aswoensdag tot Paasdag.

Nadenken met de Bijbel over vrijgevigheid

Paus Johannes-Paulus II over priestersvorming

In 1992 publiceerde paus Johannes Paulus II de prachtige post-synodale exhortatie Pastores Dabo Vobis (Ik zal u herders geven naar mijn hart) over de vorming van seminaristen en priesters. Ontdekt het hier.