DPTN-Belgium: het duurt al 11 jaar!

Sinds de start van de activiteiten van DPTN-Belgium  hebben onze weldoeners bijna 1 miljoen euro bijgedragen om seminaristen en priesters uit arme bisdommen en/of die lijden onder religieuze vervolging te helpen opleiden.


Dank aan hen!!

DPTN-Belgium dankt het Cultureel Centrum Groenendael, dat zo vriendelijk was zijn lokalen voor de gelegenheid ter beschikking te stellen.

Uitgesteld van oktober 2020 naar 2021 vanwege de Covid 19-pandemie, kon dit feest helaas slechts iets meer dan 20 mensen bijeenbrengen vanwege gezondheidsbeperkingen.

Monseigneur Fabrice Rivet, zaakgelastigde ad interim bij de Apostolische Nuntiatuur, midden in een presentatie in de aula.

16 november 2021: Programma


15u45 Welkom door de Voorzitter, Eric de Biolley;


16u15 Presentatie Bezorgdheid om roepingen en universaliteit door Monseigneur Fabrice Rivet, die de urgentie van roepingen en de vorming van seminaristen en priesters benadrukt. Vervolgens ontwikkelde hij het thema van de universaliteit van de priester;


17u00 H. Mis van dankzegging, gecelebreerd door Mgr. Fabrice Rivet en Abbé Jean Gottigny;


18u00 Glaasje vriendschap aangeboden door een schenker;


19u15 Sluiting.