Wie zijn wij?

Kennismaken met DPTN-Belgium

Priester Philippe Dalleur, hoogleraar filosofie aan de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis, presenteert DPTN-Belgium in 2,5 minuut(video in het Frans met ondertiteling).

Tussen 2010 en 2020 hebben weldoeners van DPTN-België meer dan 900.000 euro geschonken
om de studies van 56 jaar vorming te financieren,
dat wil zeggen 5 à 6 seminaristen en priesters per jaar uit arme en/of vervolgde landen.

Het team van DPTN-Belgium VZW bestaat uit vrijwilligers:

  Eric de biolley 

Bestuurder

Voorzitter van de Raad van Bestuur en het dagelijks bestuur.

Gepensioneerd hoofd van de dienst verkoop (kantoorartikelen & machines).


Meer ...

  Marleen Hoegaerts

Effectief lid

Leerkracht en moeder.


Meer ...

  Raymond Lavin 

Effectief lid

30 jaar lang correspondent voor de Europese instellingen in Brussel.Deskundige op het gebied van communicatie, mediarelaties en informatiebehoeften in de hedendaagse samenleving.

 Jacques Pringalle 

Administratief Advizeur

Gepensioneerd; administratief en boekhoudkingsbeheer, secretariaat en statistieken.


Meer ...

Albert-Pierre van Gulck 

Bestuurder

Penningmeester.

Voormalig directeur van een verzekeringsmaatschappij.


Meer ...

 Priester Jean Gottigny 

Effectief lid

Priester, redactieadviseur,
afgevaardigde van de pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis voor België


Meer ...

  Marc Moreau 

Effectief lid

Private banker op retraite.

Public Relations.

Pierre-Henri van de Putte

Effectief lid

Administratief Beheer. Communicatie en fondsen verzameling. 


Meer ...

 Pierre-Michel de Vuyst   

Bestuurder

Deskundige op het gebied van legaten en schenkingen
Ere-notaris, vader van 8 kinderen en meermalen   grootvader.


Meer ...

 Rodoplhe de Looz-Corswarem

Effectief lid

ex CEO en voorzitter van internationale vennootschappen;

momenteel directeur van stichtingen en verenigingen op Europees niveau.Expert in organisatiemanagement.


Meer ...

 Michel Declercq 

Effectief lid

Financieel Directeur en bestuurder van vennootschappen.

Public Relations.

  U ?   

...

...

Groothertogdom Luxemburg
In Luxemburg coördineren Christian Descoups en Alain Verkaeren ook de fondsenwervingsactiviteiten via DPTN-Belgium; deze geoptimaliseerde structuur vermindert de kosten ten voordele van de beursstudenten.

 Christian Descoups 

Advizeur

Gepensioneerd secretaris-generaal van het aartsbisdom Luxemburg en beheerder van stichtingen.

      Alain Verkaeren    

Advizeur

Gepensioneerd hoofd van de Europese Rekenkamer en beheerder van culturele en humanitaire stichtingen en verenigingen.