Laat de seminaristen bidden

Laat de seminaristen bidden voor uw voorbeden

De seminaristen van de Universiteit van het Heilig Kruis die in Sede Sapientae verblijven, aanbidden Jezus tweemaal per dag in het Heilig Sacrament.


Velen van u vertrouwen hun uw gebedsintenties toe door middel van het formulier hieronder, dat wij in alle vertrouwelijkheid doorgeven aan de seminaristen die u steunt: zij zullen voor u en uw intenties bidden.


"Vraag en gij zult ontvangen" (Mt 7:7)

Getuigenis

Ik was 6 maanden zwanger en verwachtte 


mijn vierde kind. Mijn zoontje groeide goed maar mijn gynaecoloog meldde een probleem met zijn hart en nieren. Ze zei dat er een beslissing genomen moest worden! Ik was een beetje bezorgd.


Ik heb de vrienden van DPTN-België gevraagd, via deze site, te bidden dat God in Zijn liefde als Schepper en Redder de loop van het meesterwerk dat Hij in het verborgene aan het vormen is, zou willen corrigeren.


Mijn kleine jongen is geboren, sterk en weegt 4,02 kg; de rechter nier is volledig normaal geworden en de linker nier heeft een eenvoudige anatomische anomalie.


Ik zou het op prijs stellen als u dit nieuws wilt doorgeven aan de seminaristen van het Heilig Kruis, samen met mijn hartelijke dank!" (B.N. 2015).