Schenkingen en legaten voor studiebeursstudenten via DPTN-Belgium

Maak een blijvende indruk op toekomstige generaties


en help de wereld te veranderen, nu of na je vertrek naar de hemel!


Help goed voorbereide priesters te vormen die het Evangelie van Christus kunnen verkondigen en Zijn leven in elk land van de wereld kunnen brengen door middel van de sacramenten.


Priesters dragen ook bij tot het algemeen welzijn van de samenleving in haar geheel; zij initiëren, stichten en/of begeleiden tal van initiatieven zoals scholen, ziekenhuizen, opleidingscentra, centra voor de allerarmsten, ziekenzorg en steun aan gezinnen: jongeren, ouders en bejaarden.


De invloed van een priester kan veranderingen teweegbrengen waarvan de gevolgen soms honderden jaren teruggaan.


Steun voor de opleiding van seminaristen en priesters uit arme bisdommen in de wereld en/of bisdommen die worden gekenmerkt door religieuze vervolging.

Arme parochiegemeenschappen spannen zich in om de roeping van jongeren te ondersteunen.
Deze video laat zien hoe en waarom sommige rijke Mexicaanse katholieken een deel van hun middelen aanwenden om ondanks hun extreme armoede gehoor te kunnen geven aan Gods oproep.


Video
(8,5 minuten; Spaanse audio).

nog in verwerking

DPTN-BELGIUM VZW is een organisatie zonder winstoogmerk, gemachtigd om schenkingen en legaten te ontvangen


De Belgische wetgeving biedt u de mogelijkheid om uw steun aan studentenstudenten te optimaliseren in de vorm van schenkingen/legaten: u of uw begunstigden kunnen bovendien genieten van aanzienlijke belastingvoordelen.

Uw gebruikelijke notaris en/of onze adviseurs kunnen u bij deze procedures begeleiden.

Contacteer ons in alle discretie.

Giften & Legaten

Contact in Luxemburg

Giften & Legaten

Contact in België

Pierre-Michel de Vuyst

Christian Descoups

Tel: +352621677452

Giften