Priester Jean-Pierre Schouppe doceert canoniek recht aan de pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis

Geboren in Etterbeek in 1955. Priester Jean-Pierre Schouppe, doctor in het kerkelijk recht aan de Universiteit van Navarra en licentiaat in de rechten UCL, is ook auteur van een proefschrift over mensenrechten Prix René Cassin aan de Université Paris 2 Panthéon-Assas; 2014).


Hij is hoogleraar kerkelijk recht aan de pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis te Rome en doceert de verhouding tussen de Kerk en de politieke gemeenschap en de mensenrechten.


Adviseur van de Pauselijke Raad voor Wetgevende Teksten. Is verdediger van de Bond geweest bij de Kerkelijke Rechtbank van Mechelen-Brussel.


Secretaris van de Groep Franstalige Canonisten gevestigd in Louvain-la-Neuve, waar hij ook betrokken is als studentenpastor.

Temeer daar het systeem van de mensenrechten, dat in de hedendaagse samenleving een stichtende rol moet spelen, beperkt is tot een zekere dubbelzinnigheid die relativisme en individualisme in de hand werkt.


WAAR WORDT KERKELIJK RECHT ONDERWEZEN?


Na de sluiting van de faculteit van Louvain-la-Neuve, waar de fakkel van de overdracht van deze kennis werd overgenomen door de dynamische Werkgroep van Canonisten (naast de weinige cursussen die aan de UCL in het kader van de theologie worden gegeven), blijft in België de faculteit van de K.U.Leuven over, die hoofdzakelijk in het Engels doceert. In Frankrijk is er, naast de cursussen in Lyon en Toulouse, een klassieke faculteit in Parijs en een faculteit afstandsonderwijs in Straatsburg.


In Rome zijn er zeven. Het Heilig Holy Kruis faculteit, waar ik les geef, wordt bezocht door meer dan 200 studenten uit alle lagen van de bevolking. De cursussen worden gegeven in het Italiaans, maar Latijn blijft de officiële taal van het

code. Wat de andere drie faculteiten van onze pontificale universiteit betreft, trouw
aan het leergezag van de Kerk
is een essentieel kenmerk van het onderwijs.


WIE KAN AAN DEZE CURSUSSEN DEELNEMEN?


Iedereen, mannen en vrouwen, leken, seminaristen, priesters, religieuzen, enz., zolang zij maar een juridische of theologische basisopleiding hebben genoten. Deze opleiding kan worden verkregen door het volgen van een tweejarige BAC, met bepaalde mogelijkheden tot vrijstelling afhankelijk van de voorafgaande opleiding. De Master's graad bestaat uit 3 jaar studie.


WAT ZIJN DE VERSCHILLENDE ONDERWERPEN VAN HET CANONIEK RECHT?


De onderwerpen zijn onderverdeeld in 7 boeken: zij betreffen de verschillende normen die de betrekkingen binnen de kerk regelen, het volk van God, de taken van prediking en onderricht, de verschillende sacramenten, het beheer van de wereldlijke goederen, het strafrecht en, tenslotte, de processen.

Ook de Belgische priester Philippe Dalleur verdeelt zijn wetenschappelijke activiteiten tussen Louvain-la-Neuve en Rome, waar hij doceert aan de pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis.

MEN HOORT ZELDEN OVER HET CANONIEK RECHT IN BELGIË. WAAROM DAN DIT ONDERWERP ONDERWIJZEN EN BESTUDEREN?


Het is niet omdat er zelden over gesproken wordt, dat het niet bestaat. Er zijn vier interdiocesane kerkelijke tribunalen in België - twee Franstalige en twee Nederlandstalige. Zij komen regelmatig bijeen en behandelen hoofdzakelijk zaken van huwelijksrecht (bv. nietigheid van het huwelijk).


Het is waar dat de media zich alleen op het kerkelijk recht beroepen in geval van rampen zoals de verkoop van een kerk of gevallen van pedofilie.


Anderzijds blijft het canoniek recht de officiële uitdrukking van de katholieke Kerk van de waarden die zij altijd heeft onderwezen en zal het steeds meer een juridisch referentiepunt zijn voor het staatsrecht dat op zoek is naar referentiepunten en ontbrekende grondslagen, bijvoorbeeld in het familierecht.

Kunt u uitleggen waarom filosofie zo belangrijk is in het universitair onderwijs?


Plus ....