1


SOLIDARITEIT


In dienst van de universele Kerk financiert DPTN-België de studies van seminaristen en priesters die door hun bisschoppen worden uitgezonden en die bezorgd zijn over de trouw aan de leer van de Kerk. Zij komen uit arme landen en/of landen die worden gekenmerkt door religieuze vervolging.

2


INTEGRALE VORMING


De vorming van toekomstige priesters vereist de grootst mogelijke zorg en investering. Het partnerschap met de pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis en de studentenresidenties is een antwoord op deze ambitie.

3


EFFICIENTIE


Bijna 90% van de giften gaat rechtstreeks en uitgesloten aan het project: 80% van de studiekosten te financieren via een studiebeurs van 14.000€/jaar (gemiddeld). Een studiebeurs financieren met DPTN is veel meer dan een arm iemand helpen om te studeren! Het is een blijvende bijdrage aan het leven van een hele parochie, een bisdom en soms daarbuiten

4


DE VRIENDEN VAN DPTN


Al meer dan 10 jaar steunen bijna 1000 vrienden van DPTN-België jonge mensen vol idealen die zich hun leven lang edelmoedig ten dienste stellen van hun thuisdiocees. Zij dragen bij: hun gebeden, hun talenten, hun middelen - vooral financiële.