Onze partners

De twee belangrijkste partners van DPTN-België zijn de pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis (verantwoordelijk voor de academische vorming) en de studentenhuizen voor seminaristen: de Internationale Kerkelijke Hogeschool Sedes Sapientiae voor priesters en diakens: het Priestercollege van Altomonte en het Priestercollege van Tiberine.


Dankzij de vaak zeer gulle bijdragen - en soms heroïsche offers - van een groot aantal donateurs bieden deze instellingen alle bisschoppen van de universele Kerk die dat wensen een uitgebreide opleiding van de hoogste orde.

Studenten die door bisschoppen uit arme en/of vervolgde landen worden gezonden, kunnen ook financiële steun aanvragen in de vorm van een beurs van maximaal 80% van de totale jaarlijkse kosten.

Don Julio Diéguez, rector van het Sedes Sapientiae seminarie in Rome in 2015, vertelt over de vorming aan het Heilig Kruis en Sedes Sapientiae, een residentie voor seminaristen.

De pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis en het Internationale Kerkelijke Colleges Sedes Sapientiae, Altomonte en Tiberine bieden een integrale vorming die de intelligentie voedt door reflectie uit te lokken en de ziel dichter bij de Heer te doen groeien.


De diepe relatie van de studenten met de Heer, door vroomheid en leer, brengt hen er altijd toe te denken aan het welzijn van anderen. Dit stelt hen in staat de uitdagingen van onze tijd aan te gaan en erop te reageren.

Seminaristen leren het belangrijkste: de Kerk lief te hebben en hun hele leven te willen wijden aan het dienen van de Heer door haar, boven alle andere persoonlijke aspiraties, zelfs als ze legitiem zijn.

 

Deze Romeinse jaren drukken een diepe stempel op hun leven dat hen helpt om elke dag hun leven te geven om het Volk van God te dienen. Voor deze belangrijke missie zijn de materiële steun en het gebed van de donateurs van fundamenteel belang. Wat zouden we zonder hen doen?

De Universiteit van het Heilig Kruis werd in 1990 door Johannes Paulus II als pauselijke universiteit opgericht en telt vier faculteiten van internationale faam.


Elk jaar geeft het onderwijs aan bijna 1.500 studenten uit meer dan 80 landen: bachelors, masters, doctoraalstudenten (PhD) en certificaten.

Academische studies aan de pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis

Residenties voor beurstudenten