Kerncijfers van DPTN-Belgium VZW

Tussen 2010 en 2021 hebben meer dan 300 weldoeners van DPTN-Belgium meer dan 1.000.000€ geschonken om de studies van 24 verschillende student-studenten te financieren.


Dit is het equivalent van 57 jaar opleiding, of 5 tot 6 seminaristen en priesters per jaar uit arme landen en/of die lijden onder religieuze vervolging.


De afwezigheid van subsidies garandeert ook de vrijheid van handelen van DPTN-Belgium in volledige onafhankelijkheid.

"Zoals alle gezinnen moet de kerk haar zaken beheren in het belang van haar leden, in het bijzonder de meest kwetsbare. Slecht beheer van middelen, vooral financiële middelen, schaadt ieder lid van het gezin. Transparantie betekent de waarheid vertellen en de eigendom van anderen beschermen: zij is geworteld in het algemeen welzijn. Deze dubbele verantoordelijkheid is niet beperkt tot economische efficiëntie, maar heeft ook een echte morele dimensie." Aangepast uit De morele dimensie van transparantie (in het Engels).

dptn kerncijfers historiek
dptn kosten tegen stortingen
DPTN Kosten historiek
dptn opbrengstensvolatiliteit
DPTN aantal stortingen per weldoener

DPTN-Belgium heeft geen personeelskosten, geen uitrusting en geen gebouwen ...


Dankzij deze afwezigheid van activa en werkingskosten geeft DPTN-België elk jaar bijna 90% van de ingezamelde giften aan de seminaristen en priesters om 80% van hun vormingskosten te financieren.


Uw geld komt bijna uitsluitend ten goede aan seminaristen en priesters die niet de middelen hebben om voor hun opleiding te betalen!


Slechts 12% van de bijeengebrachte middelen wordt gebruikt om de kosten te dekken (gewogen gemiddelde). Deze kosten, ongeveer 11.000 € per jaar, worden bijna uitsluitend besteed aan communicatie met huidige en potentiële donateurs.

Logischerwijze daalt het aandeel van de kosten tot ongeveer 6% van de ingezamelde middelen wanneer de giften hoog zijn, en nadert het 15% wanneer de giften laag zijn.


DPTN-België is voortdurend op zoek naar extra middelen om meer studiebeurzen te financieren. Onze halfjaarlijkse nieuwsbrief is een belangrijke link naar onze donateurs. Ontdek hier hoe DPTN-Belgium de kosten vanaf juni 2021 met 30% heeft verlaagd.


De volatiliteit van de middelen die van jaar tot jaar worden bijeengebracht, belemmert ons vermogen om ons in te zetten. Onze donateurs hebben begrepen dat de keuze voor periodieke betalingen ons in staat stelt beter te anticiperen op het aantal te steunen beurskandidaten. Wij danken hen hiervoor: sinds 2010 is de frequentie van hun stortingen bijna verdrievoudigd en is het gemiddelde bedrag van een betaling met meer dan 50% gestegen.


Ter herinnering: tussen eind 2009 en eind 2021 heeft de monetaire erosie de koopkracht van de Belgische gezinnen met 30% doen dalen (bron: statbel).Met 2022 zal waarschijnlijk de inflatie overal ter wereld scherp beginnen te stijgen - met dubbele cijfers? Voor meerdere jaren ?

De afwezigheid van subsidies garandeert ook de vrijheid van handelen van DPTN-Belgium in volledige onafhankelijkheid.


De rekeningen van DPTN-Belgium worden gecontroleerd en gecertificeerd door een onafhankelijke auditor (officieel bedrijfsrevisor).