In 1998 richtte heilige paus Johannes Paulus II het Romeins Academisch Centrum voor Hoger Onderwijs op, dat in 1984 in Rome was opgericht door de zalige Alvaro Del Portillo, als de pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis, PUSC, met 1.500 studenten uit 80 landen (okt. 2021).


De droom van de heilige Josemaría Escrivá om een universiteit op te richten ten dienste van de minder bevoorrechte bisdommen van de Universele Kerk ging aldus in vervulling.


De huidige grootkanselier van de PUSC is Don Fernando Ocariz, ook een Prelaat van Opus Dei.

De PUSC heeft vier internationaal gerenommeerde faculteiten: filosofie, theologie, canoniek recht en sociale communicatie. De Faculteit Godgeleerdheid sponsort ook het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen all' Appolinare, ISSRA.

Dankzij een specifieke pedagogische methodologie, waaronder afstandsonderwijs, biedt het instituut een klassieke opleiding aan studenten die overdag geen lessen kunnen bijwonen.

Academische studies aan de pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis

"Geloof en rede zijn als twee vleugels die de menselijke geest in staat stellen op te stijgen naar de contemplatie van de waarheid." (Johannes Paulus II, Encycliek Fides et Ratio; eerste zegening; 14.09.1988)

De academische graden van de PUSC (bachelor, master en doctoraat) hebben de meest volledige canonieke en burgerlijke erkenning in vele landen.


Het PUSC biedt zijn studenten en academisch personeel een Departement Klassieke en Moderne Talen en een rijke bibliotheek (185.000 volumes, 6.500 digitale documenten, 800 tijdschriften), die medeoprichter is van het URBE-netwerk van 18 kerkelijke instellingen.


Het PUSC steunt talrijke onderzoeksprojecten via verschillende interdisciplinaire onderzoeks- en documentatiecentra, met name in
- Religie en Wetenschap (DISF);
- Markten, Cultuur en Ethiek (MCE);
- Priesterlijke Vorming van Priesters.

De faculteiten van de PUSC geven periodiek een gespecialiseerd onderzoektijdschrift uit en organiseren tevens internationale congressen, seminars en academische graden in:
1. hoger onderwijs in theologie;
2. geschiedenis van het christendom;
3. Christelijke familiecultuur en opvoeding;
4. huwelijksrecht en juridische procedures;
5. huwelijks- en familietherapie;
6. cultuur en ethiek;
7. beheer van de wereldlijke goederen van de Kerk (jaarlijks programma van twee zittingen van 15 dagen).


Deze beschouwingen, uitwisselingen en ontmoetingen voeden en actualiseren de kennis in contact met de evoluties van de hedendaagse maatschappij, en dragen zo bij tot het streven naar permanente vorming.

Om de hoge kwaliteit van haar opleidingen te waarborgen, doet de PUSC ook een beroep op deskundigen van andere instellingen die erkend zijn om hun hoge bekwaamheidsniveau, bijvoorbeeld het Global Church Management Institute (GIMC).

Interviews met twee Belgische professoren aan de pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis

Twee Belgische priesters wisselen hun wetenschappelijke activiteiten uit tussen Louvain-la-Neuve en Rome, waar zij les geven aan de pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis.

Kunt u uitleggen wat de waarde is van filosofie in het universitair onderwijs?

?


Meer ....

Waarom canoniek recht onderwijzen of bestuderen als niemand er ooit over praat?


Meer ...