Aansporing Pastores Dabo Vobis, Ik zal jullie herders geven naar mijn hart": inhoudsopgave

"

"Christus navolgen zoals de apostelen" (post-synodale apostolische vermaning Pastores Dabo Vobis)

Hoofdlijnen van de exhortatie Pastores Dabo Vobis


1. INLEIDING


HOOFDSTUK I: VAN TUSSEN MENSEN (priesterlijke vorming in het licht van de uitdagingen van het einde van het tweede millennium)
5. De priester en zijn tijd
6. Het Evangelie vandaag: hoop en obstakels
8. Jongeren en de roeping en vorming van priesters
10. Evangelisch onderscheidingsvermogen


HOOFDSTUK II: HIJ VERZOND MIJ DOOR ONCTIE EN HIJ ZOND MIJ (de aard en de zending van het ministeriële priesterschap)
11 Een blik op het priesterschap
12. In de Kerk, mysterie, gemeenschap en missie
13. De fundamentele relatie met Christus, het Hoofd en de Herder
16. Ten dienste van de Kerk en de wereld


HOOFDSTUK III: DE GEEST VAN DE HEER IS OP MIJ (het geestelijk leven van de priester)
19. Een specifieke oproep tot heiligheid
20. Configuratie tot Jezus Christus Hoofd en Herder en pastorale naastenliefde
24. Geestelijk leven in de uitoefening van het ambt
27. Priesterlijk bestaan en evangelisch radicalisme
31. Horen bij en toewijding aan de kerk

33. "Vernieuw in hen de uitstorting van uw Geest van heiligheid


HOOFDSTUK IV: KOMEN EN ZIEN (de priesterroeping in de herderlijke zorg voor de Kerk)
34. Zoek, volg, blijf
35. De Kerk en de gave van roeping
36. De dialoog over roeping: Gods initiatief en het antwoord van de mens
37. Inhoud en middelen van het roepingenpastoraat
41. Wij zijn allen verantwoordelijk voor priesterroepingen


HOOFDSTUK V: HIJ INSTITULEERT TWEE TOT ZIJN VRIENDEN (de vorming van kandidaten voor het priesterschap)
42. Christus volgen zoals de apostelen


I. DE DIMENSIES VAN PRIESTERLIJKE VORMING
43. Menselijke vorming, de basis van alle priesterlijke vorming
44. Geestelijke vorming: in verbondenheid met God en op zoek naar Christus
51. Intellectuele vorming: het begrijpen van het geloof
56. Pastorale vorming: gemeenschap met de liefde van Jezus Christus, de Goede Herder


II. DE OMGEVING VAN DE PRIESTERLIJKE VORMING
60. De vormingsgemeenschap van het groot seminarie
62. Het kleinseminarie en andere vormen van beroepsbegeleiding


III. DE HOOFDROLSPELERS VAN DE PRIESTERLIJKE VORMING
65. De Kerk en de bisschop
66. De onderwijsgemeenschap van het seminarie
67. Leraren theologie
68. De gemeenschappen van herkomst, verenigingen en jeugdbewegingen
69. De kandidaat zelf


HOOFDSTUK VI: IK NODIG U UIT DE GIFT DIE GOD IN U HEEFT GESPONeerd TE VERSTERKEN (de voortdurende vorming van priesters)
70. Theologische redenen voor voortgezette vorming
71. De verschillende dimensies van de lopende vorming
73. De diepere betekenis van voortdurende vorming
76. Op elke leeftijd en in elke staat van het leven
78. Verantwoordelijken voor levenslang leren
79. De tijden, vormen en middelen van levenslang leren


82.BESLUIT