Als kerk, laten wij bidden voor meer roepingen

Alleen op uw kamer of in de bus, met uw gebedsgroep voor het Heilig Sacrament of in uw huiskamer, bid met de universele Kerk om roepingen, veel roepingen, veel heilige roepingen!


"Bij het zien van die meningte mensen werd Hij door medelijden bewogen, omdat ze afgetobd neer lagen als schapen zonder herder. Toen sprak Hij tot Zijn leerlingen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten. Mt 9:36-38

Prière de Benoît XVI

pour les vocations.

Prions pour DPTN, ses travaux et ses fruits.

Maria,

Moeder van Jezus Christus en Moeder van de priesters,

aanvaard deze titel die wij u geven

om uw moederschap te vieren

en dicht bij u het priesterschap van uw Zoon en van uw zonen te beschouwen,

Heilige Moeder van God.


Moeder van Christus,

u hebt de Mensenzoon, die de vervulling is van de beloften van de Vader,

vergezeld naar de tempel,

geef de priesters van uw Zoon aan de Vader, tot zijn eer,

Ark van verbond.


Moeder van de Kerk,

u hebt temidden van de leerlingen in het cenakel de Geest gebeden

voor het nieuwe volk en zijn herders,

verkrijg voor de priesterschap

de volheid der gaven,

koningin van de apostelen.


Moeder van Jezus Christus,

u was bij Hem aan het begin van Zijn leven

en van Zijn zending,

Hem, de Heer, hebt gij in mensenmassa gezocht

u hebt Hem bijgestaan, van de aarde opgeheven,

verteerd voor het enige eeuwige offer,

en u had Johannes bij u, uw zoon,

bescherm de groei van uw zonen,

begeleid hen in hun leven en ambt,

Moeder van de priesters.

Amen!

Paus Francis bidt voor roepingen


"Vader van barmhartigheid, die uw Zoon gaf voor ons heil en die ons onophoudelijk ondersteunt met de gaven van uw Geest, geef ons levende, vurige en vreugdevolle christelijke gemeenschappen, die bronnen zijn van broederlijk leven en die bij jongeren het verlangen wekken om zich aan U en aan de evangelisatie toe te wijden.


Ondersteun hen bij hun inspanningen om een adequate beroepscatechese en verschillende manieren van bijzondere wijding voor te stellen.


Geef hun wijsheid voor de noodzakelijke beroepsonderscheiding, opdat in allen de grootheid van uw barmhartige Liefde moge schijnen.


Maria, Moeder en Lerares van Jezus, doe voorbede voor elke christelijke gemeenschap, opdat zij, vruchtbaar gemaakt door de heilige Geest, een bron moge zijn van authentieke roepingen ten dienste van Gods heilig volk."


MESSAGE OF HIS HOLINESS POPE FRANCIS 
ON THE OCCASION OF THE 53rd WORLD DAY OF PRAYER FOR VOCATIONS