Het grote seminarie is een onderwijsgemeenschap in beweging 


(...) Een langdurige en intieme relatie met Jezus wordt in het Evangelie voorgesteld als een noodzakelijke voorwaarde voor het apostolisch ambt. Deze intimiteit verplicht de Twaalf om op een bijzonder duidelijke en specifieke wijze de onthechting te volbrengen, die tot op zekere hoogte aan alle leerlingen wordt voorgesteld, van het milieu van herkomst, van het gewone werk, van de meest gekoesterde genegenheden. (...)


Voordat zij gezonden worden om te prediken en te genezen, worden zij geroepen om Zijn metgezellen te zijn. Het seminarie moet op zijn eigen manier in de Kerk een voortzetting zijn van de apostolische gemeenschap die rond Jezus was gegroepeerd.


(Johannes Paulus II, Apostolische Exhortatie Pastores Dabo Vobis #60).

Op bezoek naar de residentie van de beursstudenten

De universaliteit van een "Romeinse ervaring"


De Eeuwige Stad biedt studenten een unieke ervaring van de universaliteit van de Kerk. Aan het Internationaal Kerkelijk College Sedes Sapientiae, dat door de Heilige Stoel is opgericht, worden 75 seminaristen van 26 verschillende nationaliteiten verwelkomd (october 2021).

Seminaristen zingen voor O.L.V. van Fatima

Internationaal Kerkelijk College Sedes Sapientiae

Internationaal Kerkelijk College Sedes Sapientiae

In juli 2020 zingen de seminaristen in 13 talen


Wij zijn de mensen die van U houden, 
een compositie van de groep Junior Cabrera uit de Dominicaanse Republiek, uitgevoerd in het Italiaans, Spaans, Engels, Frans, Portugees, Galicisch, Kroatisch, Vietnamees, Maleis, Filippino, Arabisch, Swahili en Zapotec (Mexico)

"Te midden van covid-19 verenigt dit lied vele harten in het centrum van Rome en de Kerk om in gebed te zingen dat wij trachten ons over te geven in de handen van de Heer, opdat met zijn genade deze menselijk moeilijke omstandigheden voor ieder van ons bronnen mogen zijn van groei in geloof, hoop en naastenliefde".