Geschenken die veel blijvende vruchten dragen

De bloei van een roeping is het werk van vele spelers in het goddelijke plan; de Heer roept ieder op om een rol te spelen - ZIJN unieke en onvervangbare rol - die vrucht zal dragen tot ver na de wijding van de kandidaat.


Tussen 2010 en 2013 heeft DPTN-Belgium verschillende seminaristen en priesters medegefinancierd, samen met 23 verenigingen en stichtingen die over de hele wereld gelijkaardige doelstellingen nastreven.

Pastoor Jorge Avilés Wong omringd door zijn parochiegemeenschap in Guyaquil, Ecuador

In een land waar de gezondheidswetten in strijd zijn met het respect van de mensen en het christelijk geloof en actie van de Kerk vereisen, hebben meer dan 3 miljoen katholieken in het bisdom Guyaquil behoefte aan het ambt van priesters. 


Nadat hij aan de universiteit van Navarra (Spanje) een master in bio-ethiek had behaald, wilde de bisschop van Jorgé Avilés dat hij ook een cursus moraaltheologie in Rome zou volgen om beter voorbereid te zijn op zijn priesterambt bij zijn terugkeer naar Latijns-Amerika.

Pastoor Daryl Glenn Bersabal TATOY


blikt terug op zijn reis voor de Belgische donateurs van DPTN die hem gedurende deze vijf jaar ver van zijn land hebben gesteund.


De Filippijnse priester Daryl Glenn Bersabal TATOY, die in 2020 tot priester werd gewijd na een opleiding aan de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis in theologie en canoniek recht, keerde terug naar zijn bisdom van herkomst waar zijn bisschop hem vijf verantwoordelijkheidsgebieden toevertrouwde:


  1. diocesane woordvoerder
  2. parochiale vicaris
  3. gerechtelijk vicaris
  4. docent aan het bisschoppelijk seminarie
  5. lid van de presbyterale raad.   


 

Viaya Raju KONDAPARLA 


is een Indiase seminarist die in zijn brief zijn dankbaarheid uitspreekt aan de donateurs van DPTN-België die zijn theologische studie in Rome gedurende drie jaar hebben gefinancierd om hem toe te rusten om de Kerk in zijn thuisdiocees beter te dienen.Multiplicatoreffect van giften in tijd en ruimteDe bloei en ontplooiing van een roeping is het werk van vele spelers in Gods plan; de Heer roept ieder op om een rol te spelen - ZIJN rol, uniek en onvervangbaar - om vrucht te dragen tot ver na de wijding van de kandidaat.

Een studiebeurs financieren met DPTN is veel meer dan een arm iemand helpen om te studeren! Het betekent een blijvende bijdrage leveren: aan het leven van een hele parochie, van een bisdom.


Zoals de zon die de eeuwige sneeuw doet smelten om een heel dal te bevloeien, betekent het deelnemen aan de transformatie van de wereld en de Kerk, juist daar waar materiële middelen ontbreken.


Moge het voorbeeld van deze jonge mensen, die hun (zeer) talrijke talenten zo edelmoedig ten dienste van hun bisschop stellen, ons inspireren om onze eigen middelen ter beschikking te stellen van de Heer, zijn Kerk en de wereld.