Vrijwilligers leden van het DPTN-Belgium team getuigen

"Het is om daadwerkelijk te helpen bij de vorming van heilige en bekwame priesters dat ik ben gaan investeren in wat DPTN-België is geworden.Inderdaad, een heilige en bekwame priester bereikt het grote verschil: zijn hoofd in de hemel en zijn voeten op de grond te hebben.Deze kwaliteiten komen voort uit een goede academische en menselijke vorming. Leren bidden en deugden ontwikkelen om mensen dichter bij God te brengen."

 Eric de Biolley 

Bestuuder, Voorzitter van de raad van bestuur.

Priester Jean Gottigny 

Effectief lid, Priester, redactieadvizeur, agfgevaardigde van de pauselijke Unviversiteit van het Heilig Kruis voor België

"Ik ben altijd getroffen geweest door deze bedenking  van Paus Johannes Paulus II:


"Vandaag hebben wij bijzonder goed voorbereide evangelisten nodig, die kenners zijn van de mensheid, die een diepe kennis hebben van het hart van de hedendaagse mens, die zijn vreugden en hoop, zijn angsten en smarten delen, en die tegelijk contemplatieven zijn in liefde tot God.Daarvoor hebben we nieuwe heiligen nodig.


Deze bezinning betreft alle christenen en in het bijzonder priesters.


Het project DPTN België lijkt mij in te spelen op deze behoefte aan solide priesters, goed verbonden met de Heer, goed voorbereid".

"Voor DPTN België volg ik de betalingen op die donateurs doen voor jonge seminaristen in opleiding in Rome.


Ik doe dit graag vanwege het essentiële karakter van dit project voor de Kerk van vandaag en haar missie van evangelisatie.


Ik doe het des te meer vanwege de oprechte steun aan landen waarvan de materiële middelen veel minder zijn dan de onze, maar waar de vrijgevigheid in roepingen dit ruimschoots compenseert.


De grote NGO's voor medische hulp zijn zeer succesvol. Waarom zou een organisatie als deze, die de genezing van de ziel bevordert, niet zo succesvol zijn?


En dan ook nog werken onder het beschermheerschap van Johannes Paulus II de Grote, wat wil je nog meer!"

 Jacques Pringalle 

Administratief Advizeur

 Pierre-Michel de Vuyst 

Bestuurder

Ere-Notaris

"Vanaf het allereerste begin heb ik het werk van DPTN enthousiast gesteund, omdat de Kerk grote behoefte heeft aan priesters en bekwame priesters.


In de Eeuwige Stad, aan de Universiteit van het Heilig Kruis, krijgen seminaristen en priesters een uitgebreide opleiding die beantwoordt aan de behoeften van onze tijd. Ik heb dit zelf gezien. Zo zijn zij toegerust om hun priesterschap uit te oefenen waarheen hun bisschop hen ook zendt.


Door hun gebed, door de viering van de Eucharistie en de Sacramenten, door hun werk met de mensen, helpen zij ons onze roeping te beantwoorden en van ons geloof te getuigen in ons gezin en in onze professie.


Laten we niet vergeten God te danken dat Hij ons zoveel heilige priesters heeft geschonken."

"De vorming van priesters gaat ons allen aan omdat: De eucharistie is de voornaamste bestaansreden van het priesterambt" (van Johannes Paulus II, homilie van Witte Donderdag 1980).


Zonder de Eucharistie, het centrum van ons christelijk leven, kunnen wij niet het leven van Christus leven, dat de roeping van ons allen is.


Daarom is het belangrijk om:

1° bidden voor roepingen en seminaristen die zich voorbereiden op het priesterambt
2° de seminaristen materieel te ondersteunen zodat zij een uitstekende vorming kunnen ontvangen die hen voorbereidt op de immense taak die de Heer hen toevertrouwt: de zielen te leiden".

 Albert-Pierre van Gulck 

Bestuurder, Penningsmeester

Rodolphe de Looz-Corswarem

Membre effectif

Expert in organisatiemanagement.

"Ik zet mij in voor DPTN-Belgium om het aantal toekomstige priesters met een solide geloof en een adequate opleiding, waaraan het in Europa schromelijk ontbreekt of zal ontbreken, aan te moedigen en te vergroten."

"Het project waaraan de weldoeners van DPTN-Belgium bijdragen is adembenemend!


God geeft de roeping, maar het antwoord, hoe vrijgevig ook, gaat niet van een leien dakje. De geschiedenis van de Kerk getuigt dat het leven van een priester vele beproevingen kent, die met de genade van God door een sterke vorming geholpen wordt.


De samenwerking van de universiteit en de residencies om gehoor te geven aan de oproepen van diocesane bisschoppen die niet over de middelen beschikken om dit te doen, materialiseert de oriëntaties van het leergezag in een krachtige en grootse impuls van kerkelijke solidariteit. Wat een mooie boom!


Samenwerken aan deze missie is een uitdaging en een vreugde!"

Pierre Henri van de Putte

Membre effectif

Communication et collecte de fonds.